MİLLETVEKİLİ TUNÇ, ÇEK KANUNUNDAKİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLADI
A+ A-
25 Mart 2020 Çarşamba 17:43:28
149 kez okundu.
MİLLETVEKİLİ TUNÇ, ÇEK KANUNUNDAKİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLADI

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel
Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine göre, Çek
Kanununda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulundu.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine göre,
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların
Dikkate Alınmaması Hakkında Kanunda değişikliğe gidildiğini açıklayan Milletvekili Tunç,
“TBMM Genel Kurulu’nda Çek Kanununda yaptığımız değişikliğe göre, 24 Mart 2020'ye kadar
işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla durdurulacak.”Dedi.
Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada “Çek Kanununda yapılan değişikliğe göre Hükümlü,
tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10’da 1’ini
alacaklıya ödeyecek. Kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit
taksitle ödediğinde ceza mahkumiyeti bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak. İnfazın
durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda
biri ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkeme hükmün infazının devamına
karar verilecek. Hükümlü, taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde,
ödemediği bu taksit sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha
ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına
karar verilecek.”Dedi.
Hükmün infazının durdurulması halinde ceza zamanaşımı işlemeyeceğini belirten Milletvekili
Tunç, “İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununa göre adli
kontrol tedbirine karar verilebilecek. Verilecek kararlarda, hükmü veren icra ceza mahkemesi
yetkili olacak. Mahkemece verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek. Verilecek
kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebilecek. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas
Kanununca belirlenen itiraz usulü uygulanacak. Madde hükümleri, her bir suç için ancak bir
kez uygulanabilecek.”Dedi.