Koronavirüse Karşı Alınan Ekonomik Paketin TBMM'de yasalaştığı açıklandı
A+ A-
25 Mart 2020 Çarşamba 16:47:15
157 kez okundu.
YILMAZ TUNÇ, KORONAVİRÜSE KARŞI ALINAN EKONOMİK PAKETİN TBMM’DE YASALAŞTIĞINI AÇIKLADI

AK Parti Bartın Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM Genel
Kurulunda, Koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini de kapsayan Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini tamamlayarak yasalaştırdıklarını
açıkladı.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın corona salgınına karşı açıkladığı
önlemlerin bazılarını da içeren Kanun Teklifin dün de gece geç saatlere kadar yoğun bir
yasama çalışması sonu kabul edilerek yasalaştığını belirten Milletvekili Tunç, 196 Sıra Sayılı
Kanun Teklifine Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Eklenen Düzenlemeleri açıkladı.
➢ Kredi garanti fonunun kapsamının genişletilmesi amacıyla firmalara kredi garantisi veren
kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak 25 milyar Türk lirasından 50 milyar Türk
lirasına çıkarılmaktadır. Ayrıca firmaların yanına gerçek ve tüzel kişiler ile ticari işletmeler de
eklenerek şahısların kredilerine kefalet sağlayan kurumların da fondan yararlanması
sağlanacaktır.
➢ 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden
yararlandırılma koşullarında kolaylaştırma yapılmaktadır. Kısa çalışma başlama tarihinden
önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma
zorunluluğu 450 güne indirilmektedir. Bu madde kapsamında başvuru tarihini 31 Aralık 2020
tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
➢ Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve
işletmelerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde ödemesi gereken
kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve
hasılat payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı ödenmesi gereken
ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile ertelenmektedir.
➢ Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmakta ve Cumhurbaşkanına bu süreyi iki katına
kadar artırma yetkisi verilmektedir.
➢ Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev
hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma
zorunluluğu kaldırılmaktadır.
➢ Kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışan ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar
için genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken asgari çalışma süresi aylık
20 günden 8 güne indirilmektedir.
➢ Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan ikramiye ödemelerinin öne çekilebilmesine
imkân sağlanmaktadır.

➢ Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine yapılan asgari
ödeme tutarı 1000 TL’den 1.500 TL’ye çıkarılmaktadır.
➢ Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında
ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçların
tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde bunlara ilişkin olumsuz kayıtların
dikkate alınmaması sağlanmaktadır.
➢ 24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların
cezalarının infazı durdurulmaktadır. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde
çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10 da 1’ ini ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin
bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza
mahkûmiyetinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.
➢ İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası
dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e
çıkarılmaktadır.
➢ 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1
Ocak 2021 tarihine ertelenmektedir.
➢ 30 Nisan 2020’ye kadar tüm adli süreler ile icra takipleri durdurulmaktadır. Suç ve ceza,
kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için öngörülen zamanaşımı süreleri, 5271
sayılı Kanunda düzenlenene koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanunda
düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışındadır. Durma
süresinin sonunda Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha
uzatabilecektir.
➢ 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işyeri kira bedelinin ödenmemesi
durumunda kiracıların çıkarılmaması amaçlanmaktadır.