Haber: Halil TEKİN CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Çocuk Hakları Günü mesajı
A+ A-
19 Kasım 2019 Salı 22:59:03
635 kez okundu.
CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, dünyada ve özellikle ülkemizde, geleceğimiz olan çocukların yaşadığı "cinsel istismar", "şiddet" ve "kayıt dışı çalışma" gibi önemli sorunlara dikkat çekti.

CHP Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Aysu Bankoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak gerek dünyada gerekse ülkemiz özelinde çocukların yaşamakta olduğu büyük sorunlara dikkat çekti.

 

Aysu Bankoğlu, "Dünya Çocuk Günü" olarak da adlandırılan "Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Günü"nün 1954 yılında kabul edildiğini ve uluslararası birlikteliği sağlamak, dünyadaki çocuklar arasında farkındalık oluşturmak ve çocukların refahını artırmak maksadıyla her sene düzenli olarak 20 Kasım'da kutlandığını hatırlattı. Söz konusu tarihin, aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1959'da kabul edildiği gün olduğunu ve bu bağlamda da Birleşmiş Milletler açısından önemli olduğunu vurguladı. CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, hem Çocuk Hakları Bildirgesi'nin hem de Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabul edildiği bu günde, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu"nun yani UNICEF'in "çocuk hakları" meselesine dikkat çektiğini belirtti. Bankoğlu, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde temel değerler içerisinde öngörülen "ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme hakkı"nın her zaman için savunucusu olduklarını belirtti.

 

Çocuk Hakları Günü'nün kutlanışının 65. yıl dönümünde, dünyada ve ülkemizde yaşanan "çocuk hakları ihlalleri"ne dikkat çekmek istediğini ifade eden CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üzülerek görüyor ve tecrübe ediyoruz ki, günümüzde yaşanılan her savaş, esasında ilk ve en çok çocukları etkilemektedir. Özellikle yakın coğrafyamızda, birçok çocuk, vatanından göç etmeye zorlanmakta ve büyük trajediler yaşanmaktadır. Çocukların güvenli ortamlarda ve "çocukluklarını" yaşayabilmesini sağlamak, herkesin temel görevi olmalıdır. Konuya haklar penceresinden de baktığımızda, çocuk hakları, her şeyden evvel, "insan hakları" meselesidir. Günümüzde, "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni henüz onaylamayan yalnızca iki Birleşmiş Milletler ülkesi bulunmaktadır: Somali ve Sözleşme'yi imzalamış olmasına karşın hala onaylamayan Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin Sözleşme üzerindeki bu büyük uzlaşması, konunun önemini başlı başına kanıtlamaktadır."

 

Türkiye'deki duruma ve yaşanan olumsuzluklara da işaret eden Bankoğlu, şu ifadelerde bulundu: "Bebeklerin ve çocukların istismar edilmeleri, "ama"sız, "fakat"sız en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Elbette cezaların caydırıcılığı da bir yere kadardır. Cezaların caydırıcılığının da ötesinde, çağdaş ve özgür düşünceye yönelik planlamalar yaparsak ancak her türlü eşitsizliği engelleyebiliriz. Böyle planlamalar olmaksızın yapılan çalışmalar, geçici olur ve içinde bulunduğumuz yılın yalnızca ilk 3 ayında cinsel istismara maruz bırakılan 483 çocuk, toplumumuz için "sayılardan" ibaret olmaya devam eder." Bankoğlu, Türkiye'de, son yıllarda yabancı uyruklu çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında da ne yazık ki büyük bir artış olduğuna işaret ederek şu tespitlerde bulundu: "2014-2017 yılları arasında, Türkiye’de cinsel saldırıya uğrayan yabancı uyruklu çocuk sayısında da maalesef yüzde 736’lık bir artış yaşandı ve istismara uğrayan yabancı uyruklu çocukların yaklaşık yüzde 90'ını kız çocukları oluşturuyor. Ayrıca, hepimiz biliyoruz ki, ulaşabildiğimiz bu rakamlar, buzdağının yalnızca görünen kısmını teşkil etmektedir."

 

Bankoğlu, ülkemizde ve dünyada, çocukların yaşadığı en büyük sorunlardan bir diğeri olan "kayıt dışı çalıştırılma" konusuna da değindi. "Türkiye'de kayıt dışı çalıştırılan çocuk sayısı, 600 bini bulmuş durumda. Aynı zamanda, çıraklık ve stajyerlerle de birlikte yaklaşık bir milyondan fazla çocuğumuzun emeği de verilen düşük ücretler ya da hiç verilmeyen ücretlerle sömürülüyor. Ülkemiz, Avrupa Birliği üyeliğine adaylık sürecinde bulunan ülkelerle de kıyaslandığında, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya ve Sırbistan’dan sonra en çok çocuk işçiliğine sahip ülke konumunda. Öte yandan, verilere göre 2016-2018 seneleri arasında toplamda 190 çocuk işçimizin de hayatını kaybettiğini biliyoruz. Tüm bu hayati sorunların çözümü için Dünya Çocuk Hakları Günü'nün farkındalık yaratma yönünden bir vesile olmasını dileyerek hep birlikte, belirli bir program çerçevesinde, bu sorunlara odaklanılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Her zaman için geleceğimiz olarak ifade ettiğimiz çocuklarımız için hep birlikte harekete geçme zamanı çoktan geldi." dedi.

 

Yakın zamanda gündeme gelen ve yurttaşların çoğunda üzüntü ve rahatsızlık yaratan “özel eğitime gereksinim duyan” çocuklara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bankoğlu, “Sözleşmeye imza atan devletler, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler. Bu gerçeği hiçbir ülke, hiçbir yönetim görmezden gelemez. Yakın zamanda otizmli çocuklarımızla ilgili olarak yaşadığımız akılalmaz olaylar, herkesin vicdanını sorgulaması gereken bir noktadır. Sözleşme, 18 yaşına kadar istisnasız herkesin “çocuk” olduğunu kabul eder. Ayrıca, tüm çocukların eşit koşullarda eğitim hakkı olduğunu kabul ettiğimiz bu Sözleşme'yi, kâğıt üzerinde kabul etmenin bir değeri bulunmuyor. Tüm yetki sahipleri “ama”sız, “fakat”sız çocuklarımızın tamamını,insanca ve eşit koşullarda yaşatmaya kendileriniadamalıdır.” açıklamasında bulundu.