Haber: Halil TEKİN Meltem öz “Amasra’da bir ilk”
A+ A-
30 Aralık 2018 Pazar 23:54:44
2697 kez okundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Amasra Belediye Başkanı Aday adayı olan Meltem Öz çalışmalarını sürdürürken Amasra halkı ile Toplumsal bir sözleşme paylaştı aslında yıllardır genç kızlık dönemlerinde dahi Amasra da yaşayan kara bük Amasra arasında yıllarca mekik dokuyan ÖZ içimizden birisi Amasralı bayanlarla yaptığı sohbetlerinde kendisini anlatmaya tanıtmaya çalışmıyor kısa bir söyleşinin ardından büyükleri küçükleri onu kısa sürede bağrına basıyor. Meltem Öz ün gazetemize verdiği tam sayfa beyanat ve reklamın başına pişmiş tavuğun başına gelenden daha fazlası geldi desem yeridir ancak teferruatlarına girmeden Meltem ÖZ’ün kim olduğunu ve toplumla arasındaki sözleşmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

✓ Meltem Öz 1966 yılında doğdu

✓ Peyzaj Mimarı ve Ziraat Mühendisi

✓ Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü son sınıf öğrencisi 

✓ TMMOB Peyzaj Mimarları Odası kurucu üyesi olarak iki dönem yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Oda çalışmaları yanı sıra TMMOB delegesi olarak Çevre Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, Kentsel Dönüşüm ve Bilirkişilik üst başlıklarında mesleki  ve sosyal faaliyetlerde  bulundu

✓ TMMOB Kadın Komisyonu'nda bir dönem raportör, bir dönem de başkan yardımcısı olarak çalıştı

✓ Siyasete 1985 yılında SHP Gençlik Kolları'nda başladı

✓ SHP'de son dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı

✓ 11. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı'nın Kent, Çevre ve Kadın konusunda danışmanı oldu

✓ 12. Dönem Kadın Kolları Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak, eğitim sekreteri görevini üstlendi

✓ Kadın Kolları MYK Üyesi iken de Karadeniz Bölgesi sorumlusu olarak Amasra’da 2 yıl süre ile bilfiil çalıştı 

✓ Parti okulunda eğitmen olarak görev aldı

✓ Kadın Adayları Destekleme Derneği ( Ka.Der) Genel Yönetim Kurulu, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Uluslararası Af Örgütü Üyesidir

✓ Amasra ile 40 yıl önce başlayan bağı, son 20 yıl boyunca Amasra’nın köyü Çakraz’da oturmasını sağlamış, sonra Amasra’ya yerleşmiştir

✓ Bir erkek çocuğu annesidir

 

ÖZ’ün SÖZ’ü !

 

AMASRA İÇİN TOPLUM SÖZLEŞMESİ

 

Bir Amasra hayalimiz var!

Sokaklarında mutlu insanlar, meydanlarında özgür çocuklar! 

Birlikte üretip, birlikte büyütüp, birlikte bölüşen!

Mekanlarında hafızanın yitirilmediği tarih:

‘Benim de anlatacaklarım var’ diyerek

Geçmişten bugüne gülümseyen!

Barışın, huzurun ve sevginin gücünü 

Amasra’dan büyütüp,

Dalga dalga, kucak kucak 

Anadolu’ya gönderen!

Siz el verin, siz yol verin!

Yoldaşlığın sözü ve rüzgarı bizden!

 

 

Amasra’nın tüm gelişim dinamiklerini bütünsel olarak ele alan ve bu dinamikleri eşitlikçi, katılımcı ve paylaşımcı bir yerel yönetim anlayışıyla ortaklaştırarak geleceğe taşıyacak bir planlama çalışmasının ivedilikle yapılacağı kararlılığıyla; diyoruz ki:

 

✓ Çevre hakkı mücadelesi yaşam hakkı mücadelesidir. Amasra’da kurulmak istenen termik santralin çeşitli çevre sorunları yaratmasının yanında, yöredeki doğayı veturizmi bitireceği, Amasra ekonomisine zarar vereceği, yöre halkının sağlıklı yaşamını tehlikeye sokacağı belgeleriyle sabittir. Ormanına, doğasına, toprağına, suyuna, denizine ve insanının sağlığına zararları olacağını bildiğimiz termik santralin yapılmasına geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da karşı çıkmaya ve bu mücadelede Amasra hakkı için Amasra halkı ile yan yana durmaya devam edeceğiz.

 

✓ Eşitlikçi, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve denetlenebilir bir belediyecilik anlayışıyla;tüm vatandaşları yerel inisiyatifin öznesi sayarak, kenti ile ilgili söz üretmesini ve karar alma süreçlerine katılmasını sağlayacağız. Karar alma süreçlerini tabana yaymak suretiyle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle işbirliği içerisinde ‘’Mahalle Meclisleri ‘’oluşturulması için,

 

✓ Toplumsal katılımın gerçekleşmesi adına belediye meclis toplantılarının herkesin katılımına açık ( canlı yayın yapılmasını da sağlayarak) yapılması suretiyle gündemin toplum tarafından bilinmesini sağlamak için,

 

✓ Kentlerin ‘yaşanılabilir’ olmasının en temel formülü insanların bilincine bağlıdır. Eğitimden, sağlığa, kültürel, sosyal ve ekonomik sorunları gidermek için, insanların bilincini kuvvetlendiren, akılcı, insani, etik değerlerini güçlendiren bir yol izleyeceğiz.Yaratıcı, üretken, bilinçli bir toplum yaratılamadan nitelikli yerleşmeler yaratmak, yaratılsa dahi korumak mümkün değildir. Bu bakış açısıyla Köy Enstitüleri anlayışını günümüze taşıyan ve ekonomik, politik, kültürel ve sosyal hedef ve stratejileri olan ‘’Amasra Kent Enstitüsü ‘’kurulması için,

 

✓ Bir bilinçlenme hareketi olan ‘’Amasra Kent Enstitüsü ‘’ bünyesinde, Üniversiteler,Demokratik Kitle Örgütleri, STK' lar, Dernekler ve yerel gönüllülerle işbirliği yaparak mesleki eğitim, teknik eğitim ve hobi eğitimleri verilmesini sağlayarak hem gönüllü olarak katılımda bulunanları hem de hizmetten faydalanan Amasra halkının daha üretici kılınması için,

 

✓ Amasra’nın doğal ve kültürel mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, koruma-kent ve kentlilik hakkı bilincinin oluşturulması sürecine 7’den 70’e herkesi ama özellikle gençleri ve çocukları katmak üzere, çocuklar ve gençlere tahsis edilmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliği olacak bir ‘ Kültür ve Tarih Köyü’ oluşturulması için,

 

 

✓ 3000 yıllık tarihi, geleneksel ve kırsal değerlere dayalı kültürü, ormanlara dayalı doğası, denize dayalı rekreasyonel aktiviteleri, deniz ve organik tarıma dayalı mutfağı ile marka potansiyelini bünyesinde barındırmakta olan Amasramızın tüm bu özelliklerini görünür kılacak eylem ve etkinliklerle turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması ve özellikle uluslararası düzeyde mavi bayrak, yeşil bayrak standartlarında  ‘’Eko Turizm’ ,‘’ Kıyı Turizmi’’  ve‘’ Kültür Turizmi ’’nin yaygınlaşması için, 

 

 

✓ Amasra’daki turizm potansiyelini doğru ve etkin yönetebilmek adına, katılımcı planlama anlayışı ile Amasralının turizmden elde edeceği gelirin payını artırmak amacı ile bir ‘’Amasra Turizm Stratejisi Eylem Planı ‘’ hazırlayacağız. ‘’Amasra Turizm Stratejisi Eylem Planı ‘’çerçevesinde, “Sürdürülebilir (Temiz) Hizmet”uygulaması doğrultusunda “Çevre Dostu Tesis” anlayışı ile enerji yönetiminden, su yönetimine, atık azaltma ve geri dönüşüm yönetiminden, hava kalitesinin artırılması yönetimine kadar çeşitli konularda standartlar belirleyeceğiz. Yerel turizm tesislerine yönelik bu standartların hayata geçirilmesi için tesis sahipleri ve çalışanlarıyla herzaman ve her konuda işbirliği yapılmasının sağlanması için,

 

✓ Yerel düzeyde yürütülecek meydan, kıyı, sokak düzenlemeleri, restorasyon çalışmaları gibi kamu alanlarında yapılacak çalışmalarda Üniversiteler, Meslek Odaları, Demokratik Kitle Örgütleri ve STK’lar ile işbirliği yaparak; yerel halkın da kararların alınmasına ve süreci izlemesine aktif katılımının sağlanması için,

 

✓ Kaleiçi ve çarşı merkezinin yayalaştırma projesi ve yönetmeliği çerçevesinde, hizmet sevkiyatını engellemeyecek biçimde, günün belli saatlerinde araç trafiğine kapatılması ve uygun alanlara otopark yapılarak ulaşımın küçük toplu taşıma araçlarıyla yapılmasıiçin,

 

✓ Tespit edilmiş ve kentin tarihi kimliğini yansıtan yapıların kimlikleri korunarak yeni işlevler yüklenerek kullanmak suretiyle Amasra’ya kazandırılmasını için,

 

✓ Amasra 2013 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınmıştır. BunuAmasra için bir fırsat olarak değerlendirerek, Amasra’nın bilinirliğinin arttırılması adına kullanılarak devamlı gündemde tutacak eylem ve etkinlikler yapılmasını sağlamak suretiyle kesin listeye girmek üzere tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapılması için, 

 

✓ Kadınların sırtındaki iş yükünü azaltmak amacıyla ‘’Yaşlı Bakım Evi’’ ve ücretsiz, ulaşılabilir, güvenli ‘’Kreş Hizmeti’’ sağlanması için,

 

✓ Doktor, avukat, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği ve işbirliğinde ‘’Kadın Danışma Merkezi’’ açılması için, 

 

✓ Engelli vatandaşlarımız ve yaşlılarımız için ücretsiz ve evde sağlık ve bakım hizmeti verilmesinin sağlanması için,

 

✓ Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve denetimli olarak toplum yararına kullanıldığı ‘’Denk Bütçe’’ esasına dayalı bir yerel yönetim anlayışıyla, sürdürülebilir kalkınma için yeni kaynaklar yaratarak öncelikle kadınlar ve gençler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza istihdam sağlanması için,

 

✓ ‘’Kadın Üretim Kooperatifi’’ kurarak, kadınların gerek kırsal üretimden gelen gerekse el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması için, 

 

✓ Başta sağlık, eğitim ve kültür olmak üzere belediyenin stratejik planlarında tüm yerel paydaşların özellikle Mahalle Meclisleri, Demokratik Kitle Örgütleri,  STK’lar ve Meslek Odaları’nın görüşlerinin de alınması için,

 

✓ Belediye Meclisinde  “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” kurulması ve belediye bütçesinin ''Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme'' yaklaşımıyla oluşturulması için,

 

✓ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde belediye çalışanı kadın personelinin 'ücretli izinli’ sayılması için,  

 

✓ Özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi ilkelerinin gereği sosyal devlet anlayışına her zaman öncülük eden CHP'nin tüm sosyal ve ekonomik politikalarının  ( Halk Kart, Halk Market, Asgari Ücret’in net 2200 TL yapılması ve belediye çalışanlarının işten çıkarılmaması vb ) yerelden genele görünür olması için kararlılıkla çalışacağız.

 

      AMASRA’YA SÖZÜMÜZDÜR!

 

 

                                                                                                                            Meltem ÖZ