Haber: Halil TEKİN 183 işçi 29. Madde gereği işten çıkartıldı
A+ A-
1 Ağustos 2018 Çarşamba 15:39:34
1899 kez okundu.
 HEMA’da çalışan 183 işçi 29. Madde gereği işten çıkartıldı

 

 HEMA’da çalışan 183 işçi 29. Madde gereği işten çıkartıldı

Şirket ekonomik kriz, yasal bazı izinlerin gecikmesi, kredi bulamamak ve çift asgari ücretin bir tanesinin devlet tarafından ödemesinin yapılmaması, gibi farklı gerekçelerle iş kanunu 29. Maddeyi gerekçe göstererek 183 işçiyi işten çıkartmak üzere tebligat gönderirken bazı isçilerin ise işten ayrılmayı kabul ettiği bu rakamın da 30 kişi olduğu gelen bilgiler arasında. İşten kendi rızası ile anlaşarak çıkanlar ve Beyaz yakalı tabir edilen Mühendislerle birlikte Asıl sayı 283 kişi olarak ifade edilirken şirketin Mali Krizi gerekçe göstererek işçileri üç ay ücretsiz izne çıkartmasının bir nevi işten atma şeklinde yorumlanıyor. Hema Şirketi Geçtiğimiz aylarda Taş ören firmalarda çalışan yüzlerce işçinin çıkışı ile gündeme gelmiş iş akitlerine 25.Maddeden (yüz kızartıcı suç) son verilen işçilerden iki tanesi ayrı zamanlarda Şirket bünyesindeki aydınlatma direklerine çıkarak intihar girişiminde bulunmuş saatler süren ikna çabaları sonrası Madenciler direkten inmeye ikna edilmişti.25. maddeden iş akitlerine son verilen madencilerin eylemleri HEMA şirketine ait Tarlaağzı kuyularının önünde devam ederken GEMIS (Genel Maden İşçileri Sendikası) na bağlı 183 işçinin ve sendikanın tutumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak

 

SENDİKA TEMSİLCİSİ NEDEN LİSTEYE DÂHİL EDİLDİ

Hema şirketi GEMIS i bilgilendirirken 6 ay ücretsiz izine ayrılan sendikalı işçiler arasında işyerindeki sendika temsilcisinin de bulunduğu görüldü. Hema şirketinin Genel Maden İşçileri Sendikasının iş yeri temsilcisini de ücretsiz izin listesine dâhil etmesi Genel Maden İşçileri Sendikasının bilgisi dâhilinde mi oldu sendika bu uygulamayı kabul edecek mi hazırlanan liste ve 6 ay ücretsiz izin hazırlıkları sendikanın bilgisi dâhilinde mi soruları ilerleyen günlerde cevap bekliyor. İşçilerin İş akitlerine 29. Madde üzerinden son veriliyor. 29. Maddenin bir maddesi aynen şunları yazıyor “ Sendikaya Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.” Deniliyor burada sormadan geçmeyelim HEMA şirketi sendikanın işyeri temsilcisini de 29. Maddeden işten çıkacaklar listesine ilave etmiş durum da.

TEK MAAŞA KİM NE DİYOR

Genel Maden İşçileri Sendikası ile HEMA arasında geçtiğimiz aylarda yürütülen görüşmelerde işçilerin tek maaş yâda gruplu tabir edilen bir ay maaşlı çalışma bir ay maaşsız dinlenme yönteminin masaya geldiği öğrenilirken. Masaya kimin getirdiği ve nasıl bir karar alındığı 29. Madde gereği iş akitlerine son verilen işçilerin bu günden sonra izleyecekleri yol belirleyecek. İddialar doğru ise işten çıkmak istemeyecek işçilerin tek maaş yâda gurup lu çalışmaya ikna edilecekleri yönünde 

LİMAN İNŞAATI BAŞLAYACAK’MI?

Şirket ekonomik nedenleri öne sürerek kredi bulamadığını ve maliyet artışlarını gerekçe göstererek ücretsiz izin ve işten çıkartma yoluna gidiyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre yine şirketin kurmak istediği termik santral için tarla ağzı bölgesinde liman inşaatı lavar inşaatı ve kül depolama alanlarının çalışmalarını başlatacağı yönünde

Şirketin Zonguldak idari mahkemesinde görülen davayı kazanmasının ardından önünde birçok engelin kalkmasını ardından ekonomik kriz nedeniyle işçileri çıkartması “şirketin yeraltından çıkacak kömüre ihtiyacı yok” söylemlerine neden olurken iddiaların doğru olup olmadığı ilerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler ışığında ortaya çıkacak.

 

29. MADDE NE DİYOR

“4857 Sayılı İş Kanunu 29. Madde; Toplu işçi çıkarma”

 Toplu işçi çıkarma Madde 29

İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İşyerinde çalışan işçi sayısı:                                                  

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin, İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

 

          Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

 Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

 Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

 İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

 İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TürkiyeMix